Seznam podkladů
Stadoz s.r.o.

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

Abychom Vám mohli Průkaz ENB zpracovat, potřebujeme tyto podklady :

1. Plán situace stavby

2. Z technické části projektové dokumentace :

3. Z architektonické a stavebně - technické části projektové dokumentace

Tyto podklady mají obsahovat :

V případě, že potřebné doklady od nemovitosti nemáte k dispozici nebo jsou neúplné, provedeme si zaměření nemovitosti vč. zjištění podkladů pro zpracování PENB přímo ve vašem objektu.