Postup získání podkladů
Stadoz s.r.o.

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

Postup získání podkladů

Máte neúplné nebo dokonce žádné podklady pro výpočet Průkazu ENB k Vašemu objektu ?

N E V A D Í !!!

V případě, že potřebné doklady od nemovitosti nemáte k dispozici nebo jsou neúplné, provedeme si zaměření nemovitosti vč. zjištění podkladů pro zpracování PENB přímo ve vašem objektu.