Průkaz energetické náročnosti budovy


Co je průkaz ENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB ) slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. Umožňuje jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na energie ( a tedy i nákladů ) potřebných pro provoz. Může sloužit jak stávajícím majitelům a uživatelům objektu, tak i realitním kancelářím a zájemcům o koupi a pronájem domu, jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu.

Energetický průkaz se zpracovává pro rodinné a bytové domy i pro budovu v sektoru služeb a výroby.

Jak průkaz  ( PENB ) vypadá?

Průkaz energetické náročnosti budovy je podrobně upraven vyhláškou č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují - tedy z hlediska vytápění, chlazení , ohřevu teplé vody, větrání a osvětlení. 

                                  

 

Komu je průkaz ENB určen?

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle zákona č. 406/2000 Sb. a jeho novelizací povinnou součástí dokumentace při:

  • výstavbě nových budov
  • větších změnách dokončených budov
  • prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí
  • provozu veřejných budov

Průkaz energetické náročnosti budovy má platnost  10 let (při nezměněném stavu objektu).

Kdo mi může průkaz ENB zpracovat?

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba mající oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu dle zákona č.  406/2000 Sb.

Naše společnost a její pracovníci mají oprávnění MPO ke zpracování PENB. Dále jsme členy Asociace energetických specialistů www.asociacees.cz.

 

Máte zájem o objednání zpracování energetického průkazu k Vašemu objektu?
 
 

Administrace
© copyright 2012 | www.frkal.com/ Frkal.com | all rights reserved